2013 2012 2011 2010 2009
Harmonogram

Trasa HS:

17:00-17:50

Rejestracja ekip

W bazie  biegu (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

18:00

Odprawa szefów

W bazie  biegu

18:30

Zebranie się ekip

Przy bazie biegu

18:45

Apel + test początkowy

Przy bazie biegu

20:00

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

00:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

00:10-01:20

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

06:15-07:15

sprzątanie, pakowanie i opuszczenie szkoły

W bazie biegu

07:30 Apel Końcowy Przy bazie biegu

Trasa WI:

18:00-19:35

Rejestracja ekip

W bazie biegu (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

19:45

Odprawa szefów

W bazie biegu

20:30

Zebranie się ekip

Al. Niepodległości, dziedziniec kościoła Dominikańskiego

20:45

Apel początkowy

Al. Niepodległości, dziedziniec kościoła Dominikańskiego

22:00

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

03:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

03:10-04.20

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

06:15-07:15

sprzątanie, pakowanie i opuszczenie szkoły

W bazie biegu

07:30 Apel Końcowy Przy bazie biegu

Trasa Rowerowa

18:00-19:35

Rejestracja ekip

W bazie biegu (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

19:45

Odprawa szefów

W bazie biegu

20:30

Zebranie się ekip

Al. Niepodległości, dziedziniec kościoła Dominikańskiego

20:45

Apel początkowy

Al. Niepodległości, dziedziniec kościoła Dominikańskiego

21:40

Sprawdzenie regulaminowego wyposażenia rowerzystów i rowerów

Przy bazie biegu

22:30

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

03:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

03:10-04:20

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

06:15-7:15

sprzątanie, pakowanie i opuszczenie szkoły

w bazie biegu

 

07:30 Apel Końcowy Przy bazie biegu

*Uczestnicy mogą zostawiać rzeczy potrzebne na noc w bazie biegu od godziny 17:00

*Uczestnicy trasy rowerowej są proszeni o pozostawienie rowerów przy bazie biegu/poza terenem placu kościelnego podczas apelu rozpoczynającego

 

 

 

 


Projekt i wykonanie: a-tech.pl
Copyright by HBN.pl (c) 2009- Wszystkie prawa zastrzeżone!