Bieg


Harmonogram


Trasa HS:

16:50-17:45

Rejestracja ekip

W bazie  biegu* (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

18:00

Odprawa szefów

W bazie  biegu

18:30

Zebranie się ekip

Przy bazie biegu**

18:40

Apel + test początkowy

Przy bazie biegu

20:00

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

00:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

00:05-01:10

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

07:40

Loteria***

Przy bazie biegu

08:00

Apel Końcowy

Przy bazie biegu

     
     

Trasa WI:

18:00-19:30

Rejestracja ekip

W bazie biegu (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

19:45

Odprawa szefów

W bazie biegu

20:30

Zebranie się ekip

Przy bazie biegu

20:40

Apel początkowy

Przy bazie biegu

22:00

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

03:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

03:05-04.10

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

07:40

Loteria

Przy bazie biegu

08:00

Apel Końcowy

Przy bazie biegu

     
     

Trasa Rowerowa

18:00-19:30

Rejestracja ekip

W bazie biegu (Szkoła Muzyczna ul. Solna)

19:45

Odprawa szefów

W bazie biegu

20:40

Zebranie się ekip

Przy bazie biegu

20:45

Apel początkowy

Przy bazie biegu

21:40

Sprawdzenie regulaminowego wyposażenia rowerzystów i rowerów

Przy bazie biegu

22:30

Rozpoczęcie Biegu

Poruszanie się po punktach

03:00

Zakończenie Biegu - oddanie kart startowych

Punkty zbiorcze

03:05-04:10

Wydawanie posiłków

W bazie biegu

07:40

Loteria

Przy bazie biegu

08:00

Apel Końcowy

Przy bazie biegu

* Baza biegu - Szkoła Muzyczna, ul. Solna 12

** Przy bazie biegu - boisko przy szkole

*** Loteria - możliwość wygrania różnych nagród, losowanie odbędzie się przed apelem; w bazie będzie wyznaczone miejsce - szefowie patroli dowiedzą się szczegółów na odprawie

 

 

 

Sponsorzy:


Projekt i wykonanie (2009): a-tech.pl; Redesign (2016): Jan Sowiński; © HBN.pl 2009-2016 wszelkie prawa zastrzeżone